skip to Main Content

Forskningsanslag

 

VR – Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning

Obs! Sista ansökningsdag 16 februari 2021.
Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för hela perioden på 4 år

Mer information och ansökan

 

Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med hemdialys-behandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen delade år 2020 ut sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2021. Sökande som erhållit stipendium meddelas i november.

 

Bengt Rippes Forskarpris

Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset och inbjuder härmed till nominering. Se mer på hemsidan enligt länken ovan.  Senaste dag för nominering 2020-10-31.

 

Astra Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Sista ansökningsdag 15 oktober 2020.

Länk till annons

Ansökan sker via detta ansökningsformulär.

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

 

Njurfonden

https://www.njurfonden.se/njurfonden/

Från Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger en bra bild av verksamheten och den forskning som stöds av stiftelsen.

I januari delade stiftelsen ut 4 350 000 kronor och den 1 augusti öppnas ansökningssystemet om årets utdelning som uppgår till 5 miljoner kronor.

Tänk på Njurfonden i samband med  olika insamlingar! Ett bra tips är att bli månadsgivare.

Stipendier och anslag

Back To Top