skip to Main Content

Årsmötet 2017

Välkomna till årsmötet 2017-11-24 kl 10:30-12:00. Eken S2:02 Norrbacka Karolinska Universitetssjukhuste Solna. Kallelse och agenda årsmöte SNF 2017  

SK-kurs ”Inflammatoriska Njursjukdomar”

Kursnummer: 18.3.13.1 Målgrupp: Medicinska njursjukdomar och Njurmedicin Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare inom Medicinska njursjukdomar och Njurmedicin prioriteras före övriga…

Njurfondens utlysning

Nu har njurfonden utlyst 3 miljoner för njurforskning. Ansökningssystem stänger den 23. oktober. http://www.njurfonden.se/sok-anslag/

Njurmedicinforum 2017

Uppdaterad program finns publicerad, vg se under Kalender. Sista anmälningsdag är 31/8 och det finns några platser kvar.

NephroUpdate

Premiär för en europeisk kurs. www.nephro-update-europe.eu De 5 snabbaste SNF medlemmar får gratisregistrering. Vg maila vetenskaplig sekreterare.  

Njurmedicinforum 2017

Nu går det att anmäla till utbildningen. Se kalender. Även ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning i njurmedicin välkomnas. Medlemskap i…

Back To Top