skip to Main Content

SNR’s årliga möte ”Kvalitet i njursjukvården” 1/12

Välkommen till Svenskt njurregisters årliga möte ”Kvalitet i Njursjukvården” 1/12-22 kl 12.00-16.30.

Mötet kommer att hållas både digitalt och fysiskt på läkaresällskapet i Stockholm.

Boka in datumet redan nu, mer information om anmälan kommer att läggas ut här samt på SNR’s hemsida.

Back To Top