skip to Main Content

SNR’s årliga möte ”Kvalitet i njursjukvården” 1/12

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte!

2022-12-01,  kl. 13.00 – 16.30

I år hålls mötet fysiskt på Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm samt digitalt via Zoom.

 

Programmet innehåller som vanligt glimtar från registrets olika delar, ett gott exempel på SNR-arbete från en av landets enheter

samt i år även en föreläsning om den nystartade stora studien SACK och om hur den är kopplad till SNR.

Anmäl senast: 18 nov till Susanne Gabara, e-post: snr@rjl.se tfn: 010 – 242 19 66

Uppge om ni vill deltaga på plats eller via länk.

Väl mött!

Helena Rydell och Maria Stendahl (generalsekreterare och ordförande SNR)

Back To Top