skip to Main Content

Styrelsen 2019

Gregor Guron

Gregor Guron
Ordförande
Njurmedicinska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Naomi Clyne

Naomi Clyne
Vice ordförande
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

046-171682
 naomi.clyne@med.lu.se

Carin Wallquist

Carin Wallquist
Facklig sekreterare
Njurmottagningen
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Björn Rogland

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centralsjukhuset, Kristianstad

0705-345463
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Tora Almquist

Tora Almquist
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Danderyds sjukhus, Stockholm

070-5779948
tora.almquist@sll.se

Anders Fernström
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Oskar Elgstrand
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

08-58580000 (vx)
oskar.elgstrand@sll.se

Anders Persson

Anders Persson
Ledamot
Medicinska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

060-181000 (vx)
anders.p.persson@rvn.se

Ehab Rafael

Ehab Rafael
Ledamot
Transplantationsenheten, Kirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

040-3338318
ehab.rafael@skane.se

Back To Top