Styrelsen 2019

Gregor Guron

Gregor Guron
Ordförande
Njurmedicinska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Naomi Clyne

Naomi Clyne
Vice ordförande
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

046-171682
 naomi.clyne@med.lu.se

Carin Wallquist

Carin Wallquist
Facklig sekreterare
Njurmottagningen
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Björn Rogland

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centralsjukhuset, Kristianstad

0705-345463
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Tora Almquist

Tora Almquist
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Danderyds sjukhus, Stockholm

Fernström anders Klinikchef Njurmedicin US LiÖ.

Anders Fernström
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Oskar Elgstrand

Oskar Elgstrand
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

08-58580000 (vx)
oskar.elgstrand@sll.se

Anders Persson

Anders Persson
Ledamot
Medicinska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

060-181000 (vx)
anders.p.persson@rvn.se

Ehab Rafael

Ehab Rafael
Ledamot
Transplantationsenheten, Kirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö