Styrelsen 2017

Kerstin Westman

Kerstin Westman
Ordförande
Njur- och transplantationskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Gregor Guron

Gregor Guron
Vice ordförande
Njurmedicinska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Carin Wallquist

Carin Wallquist
Facklig sekreterare
Njurmottagningen
Västmanlands sjukhus, Västerås

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centrallasarettet, Kristianstad

044-309 10 00
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Inga Soveri

Inga Soveri
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicin
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

018-6114340
073-9043170
inga.soveri@medsci.uu.se

Fernström anders Klinikchef Njurmedicin US LiÖ.

Anders Fernström
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Anna Levin

Anna Levin
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

08-58580000 (vx)
anna.k.levin@sll.se

Anders Persson

Anders Persson
Ledamot
Medicinska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

060-181000 (vx)
anders.p.persson@lvn.se

Ehab Rafael
Ledamot
Transplantationsenheten, Kirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö