Styrelsen 2018

Gregor Guron

Gregor Guron
Ordförande
Njurmedicinska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Naomi Clyne

Naomi Clyne
Vice ordförande
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

046-171682
 naomi.clyne@med.lu.se

Carin Wallquist

Carin Wallquist
Facklig sekreterare
Njurmottagningen
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Björn Rogland

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centrallasarettet, Kristianstad

044-309 10 00
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Inga Soveri

Inga Soveri
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicin
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

018-6114340
073-9043170
inga.soveri@medsci.uu.se

Fernström anders Klinikchef Njurmedicin US LiÖ.

Anders Fernström
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Oskar Elgstrand

Oskar Elgstrand
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

08-58580000 (vx)
oskar.elgstrand@sll.se

Anders Persson

Anders Persson
Ledamot
Medicinska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

060-181000 (vx)
anders.p.persson@lvn.se

Ehab Rafael
Ledamot
Transplantationsenheten, Kirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö