skip to Main Content

Styrelsen 2020

Naomi Clyne
Ordförande
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

046-171682
 naomi.clyne@med.lu.se

Fernström anders Klinikchef Njurmedicin US LiÖ.

Anders Fernström
Vice ordförande
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Jennie Lönnbro Widgren
Facklig sekreterare
Njurmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Björn Rogland

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centralsjukhuset, Kristianstad

0705-345463
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Tora Almquist
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Danderyds sjukhus, Stockholm

070-5779948
tora.almquist@sll.se

Ursa Bonnevier
Ledamot
Njurkliniken
Gävle sjukhus, Gävle

Anna Lindgren

Ledamot, ST-representant
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tel: 046-171698
anna.lindgren@med.lu.se

Anders Persson

Anders Persson
Ledamot
Medicinska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

060-181000 (vx)
anders.p.persson@rvn.se

Ehab Rafael

Ehab Rafael
Ledamot
Transplantationsenheten, Kirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

040-3338318
ehab.rafael@skane.se

Back To Top