skip to Main Content

Styrelsen 2021

Naomi Clyne
Ordförande
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

046-171682
 naomi.clyne@med.lu.se

Fernström anders Klinikchef Njurmedicin US LiÖ.

Anders Fernström
Vice ordförande
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Jennie Lönnbro Widgren
Facklig sekreterare
Njurmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Björn Rogland

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centralsjukhuset, Kristianstad

0705-345463
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Olof Heimbürger
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

08-58580000 vxl
070-7140415

Ursa Bonnevier
Ledamot
Njurkliniken
Gävle sjukhus, Gävle

Anna Lindgren

Ledamot, ST-representant
Njursektionen
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tel: 046-171698
anna.lindgren@med.lu.se

Josefin Mörtberg
Ledamot
Njursektionen, Medicinkliniken
Västmanlands sjukhus, Västerås

Vivan Hellström
Ledamot

Back To Top