skip to Main Content

Styrelsen 2023

Anders Fernström
Ordförande
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

0701750595
anders.fernstrom@regionostergotland.se

Jävsdeklaration Anders Fernström

Maria Eriksson Svensson
Vice ordförande
Njurmedicinska kliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala

maria.k.svensson@medsci.uu.se

Jävsdeklaration Maria Eriksson Svensson

Sophie Ohlsson
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund

sophie.ohlsson@med.lu.se

Ursa Bonnevier
Kassör
Njurkliniken
Gävle sjukhus, Gävle

026-157812 
ursa.bonnevier@regiongavleborg.se

Jävsdeklaration Ursa Bonnevier

Björn Runesson
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

bjorn.runesson@regionvasterbotten.se

Björn Runesson Jävsdeklaration

Cecilia Rosander
Ledamot
Njurmedicinska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

cecilia.rosander@vgregion.se

Cecilia Rosander Jävsdeklaration

Per Lindnér

Ledamot, representant från Svensk Transplantationsförening
Transplantationskirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

per.lindner@surgery.gu.se

Frida Welander

Ledamot, ST-representant
Njursektionen
Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

frida.welander@umu.se

Jävsdeklaration Frida Welander

Back To Top