skip to Main Content

Styrelsen 2022

Anders Fernström
Ordförande
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

0701750595
anders.fernstrom@regionostergotland.se

Jävsdeklaration Anders Fernström

Maria Eriksson Svensson_profil

Maria Eriksson Svensson
Vice ordförande
Njurmedicinska kliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala

maria.k.svensson@medsci.uu.se

Jävsdeklaration Maria Eriksson Svensson

Marie Hilderman
Facklig sekreterare
Njurmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

marie.hilderman@regionstockholm.se

Jävsdeklaration Marie Hilderman

Björn Rogland

Björn Rogland
Kassör
Medicinska kliniken
Centralsjukhuset, Kristianstad

0705-345463
0451 – 298823
bjorn.o.rogland@skane.se

Jävsdeklaration Björn Rogland

Sophie Ohlsson
Vetenskaplig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund

sophie.ohlsson@med.lu.se

Ursa Bonnevier
Ledamot
Njurkliniken
Gävle sjukhus, Gävle

026-157812 
urska.bonnevier@regiongavleborg.se

Jävsdeklaration Ursa Bonnevier

Frida Welander

Ledamot, ST-representant
Njursektionen
Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

frida.welander@umu.se

Jävsdeklaration Frida Welander

Josefin Mörtberg
Ledamot
Njursektionen, Medicinkliniken
Västmanlands sjukhus, Västerås

021-17 30 49
josefin.mortberg@regionvastmanland.se

Josefin Mörtberg jävsdeklaration

Back To Top