Svenska riktlinjer för användande av tolvaptan vid cystnjuresjukdom är nu publicerade under ”Råd och riktlinjer”