skip to Main Content

Tredje dos covid-19 vaccin till personer med immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en tredje dos vaccin mot covid-19 till personer med allvarligt nedsatt immunförsvar. Detta berör bland annat njurtransplanterade, eller andra  med kraftig immunosuppressiv behandling,  samt patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.

Hälso- och sjukvården ansvarar för ordination av den extra dosen till berörda grupper. Rekommendationen gäller personer över 18 år från första september 2021.

Länk till folkhälsomyndighetens information:
Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Back To Top