skip to Main Content

Uppdaterade svenska riktlinjer för tolvaptanbehandling vid cystnjuresjukdom

Uppdaterade svenska riktlinjer för användande av tolvaptan vid cystnjursjukdom finns nu publicerade under fliken: Råd och Riktlinjer

Back To Top