SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

 

Ansökan om medlemskap
Ansökan om adressändring

Aktuellt

30Jun 17

Njurmedicinforum 2017

Nu går det att anmäla till utbildningen. Se kalender. Även ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning i njurmedicin välkomnas. Medlemskap i SNF krävs.

läs mer
25Jun 17

CME kurs 19-20 sept – anmäl till låg avgift juni månad

Precis före Nordiska Njurdagar i September (19:e-20:e) hölls i Malmö en kurs med namnet ”Renal Implications of Recent Advances in Immunology and Inflammation”. Kursen ges i samarbete mellan EDTA, Mayo-kliniken och SNF. Kursen riktar sig i första hand till yngre nefrologer (ST-läkare och nyblivna specialister) och kursens innehålls har granskats…

läs mer
11Jun 17

SNF medlemskap

Medlemskap i SNF kostar endast 300 kr/år. Framöver kommer vi inte att kunna garantera icke-medlemmar tillgång till utbildningar och resurser som SNF tar fram.

läs mer