skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

28apr 19

Njurmedicinforum 2019 – save the date!

2 år i rad med uppskattade Njurmedicinforum erbjuder nu Svensk Njurmedicinsk Förening i samarbete med Njurmedicinska Expertrådet SLL för tredje gången vidareutbildningsdagar för kollegor inom Njurmedicin som är medlemmar i SNF. Ambitionen är att dessa fortbildningsdagar skall bli årligt återkommande med ett roterande program som byts ut vartannat till var…

read more
23apr 19

För ST-läkare: Save the date 15 nov – Skrivning i gemensamma kunskapsbasen.

En webbaserad skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna är under utveckling. Premiär den 15 november i din datasal (eller motsvarande) på hemorten eller i regionen. Studierektorer på respektive sjukhus ansvarar för att anmäla deltagare till skrivningen efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektorn säkerställer…

read more
20jan 19

Utbildningsdagar för ST-läkare i Njurmedicin 6-7 maj 2019 i Stockholm

SNFs utbildningsutskott arrangerar utbildningsdagar för ST läkare i Njurmedicin den 6-7 maj 2019, lunch till lunch möte med gemensam middag. Plats: Stockholm, Danderyds sjukhus Program: - Genomgång av skrivning, diskussion, frågor, synpunkter * Vaskuliter, Mårten Segelmark * Plasmaferes * SHPT, Gunnar Sterner * Graviditet och njursjukdom Fm den 6/5 ev.…

read more
Back To Top