skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Njurfondens anslag till njurforskning 2024

Hej, Njurfonden utlyser nu 7,5 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation. Det är även dags att nominera en njurforskare till Bengt Rippes forskarpris. Mer information och anökningsformulär finns på : https://www.njurfonden.se/forskning/sok-anslag/  och https://www.njurfonden.se/forskning/bengt-rippes-pris/

Läs mer

Hagamötet 2024

Årets Hagamöte som kommer att hållas traditionsenligt på Haga slott (utanför Enköping). Årets tema är ”Individanpassad PD” och samlar intressanta föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och möjlighet att utbyta kunskap kring allt gott ni gör där ute! Datum: 23-24 september Plats: Haga slott, 745 93 Enköping Programmet inkluderar: Föreläsningar: Vätskebalansbekymmer, skräddarsydd…

Läs mer

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning

Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, delar årligen ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär. Stiftelsen har i…

Läs mer
Back To Top