skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Dags att söka anslag från SNF:s forskningsstiftelse

Ansökan via detta ansökningsformulär. Sista ansökningsdag 15/10-2021 Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Observera att medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Förening krävs för att kunna söka. Välkommen…

Läs mer

Video på svenska om njurarnas funktion

ERA-EDTA har som en del av sin kampanj ‘Kidney Health Awareness’ Days, gjort en youtubevideo om njurarnas funktion. Denna finns nu även översatt till svenska (och flera andra språk), för användning och spridning. Svenska versionen: https://www.youtube.com/watch?v=g8F8E56HLJ4 Andra tillgängliga språk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeFkNgDfQSFOCId8g4ZGwC_fIEAm5HeWy

Läs mer
Back To Top