skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

SNR webbinarier 2022

Svenskt njurregister anordnar webbinarier via Teams som riktar sig till läkare och sjuksköterskor ca 1gång per månad. Klicka för mer info!  

Läs mer

SACK – Stroke profylax med apixaban vid förmaksflimmer och CKD 5 (SNFFo) beviljad 20 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskaprådet beslutade i december att bevilja studien SACK det maximala beloppet inom ramen för Klinisk Behandlingsforskning. Studien blir den första nationella akademiska kliniska läkemedelsprövningen i Sverige under SNFFo:s regi. Läs mer och se en video från senaste informationsmötet -  https://njurmed.se/stroke-prophylaxis-with-apixaban-in-ckd5-patients-with-atrial-fibrillation-sack/

Läs mer

Uppdaterad SWEBIS-manual för Body Composition Monitoring (BCM)

BIS manual 211215 Ny uppdaterad och genomarbetad SWEBIS-manual, som ger insikt i hur man ska och kan mäta och värdera kroppssammansättning och kroppsvatten med BCM. SWEBIS består av en multiprofessionell grupp läkare, sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter samt ingenjörer i Sverige, som alla är intresserade av detta område. Manualen finns även…

Läs mer
Back To Top