SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

 

Ansökan om medlemskap
Ansökan om adressändring

Aktuellt

03Maj 17

Vi har en svensk ERA-EDTA Council kandidat 2017

Vi har en svensk ERA-EDTA Council kandidat 2017 (Annette Bruchfeld). Vi hoppas på många röster och förbättrad nordeuropeisk representation i ERA-EDTA. Man kan rösta online redan nu: www.era-edta.org/voting/council

läs mer
03Maj 17

Njurmedicinforum 2017 – Markera i era kalendrar redan nu!

Njurmedicinforum 2017 – Markera i era kalendrar redan nu! Den 22-24 november erbjuder Svensk Njurmedicinsk Förening i samarbete med Njurmedicinska Expertrådet SLL vidareutbildningsdagar för specialister i Njurmedicin. Var – Stockholm När – 22-24/11 ( onsdag-fredag) För vem – Färdiga specialister i Njurmedicin med medlemskap i SNF Hur – föreläsningar med…

läs mer