skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Årets ST-dagar 23e-24e oktober, save the date!

Årets ST-dagar går av stapeln 23e-24e oktober i Stockholm (samt digitalt) Ämnena blir preliminärt SLE, graviditet vid njursjukdom samt aferesbehandling vid transplantation och njursjukdom. Boka in i kalendern, mer info om anmälan kommer!

Läs mer

Nordiska njurdagarna 2023

Missa inte Nordiska njurdagarna i Reykjavik! Deadline för abstracts har förlängts till 20/5. Kongressanmälan är billigare fram till 27/7. Läs mer ; https://nsn2023.is/

Läs mer
Back To Top