SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

 

Ansökan om medlemskap
Ansökan om adressändring

Aktuellt

10Dec 17

Specialistexamen 2018

23. mars 2018 skriftlig del 7. maj 2018 muntlig del (Linköping) Sista anmälningsdag 23. februari 2018 till agneta.cassel@regionostergotland.se

läs mer