skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Välkommen till årets registermöte Kvalitet i njursjukvården den 26 november

Årets registermöte Kvalitet i njursjukvården äger rum 26 november på Nya Karolinska i Solna (Sune Bergström aula). Observera ändrad tid! Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende maxantal i lokalen och kommer även att erbjuda möjlighet att delta via länk*. På grund av pandemisituationen har vi ändrat tiden till kl. 13-17. Ur…

Läs mer

Njurmedicinforum 2020 konverteras till webbaserad kurs!

Trots pågående Covid-19-epidemi siktar vi på att genomföra Njurmedicinforum för 4e året i rad under v 48. Vi i kursledningen har dock tagit beslutet att konvertera kursen till en digital konferens med distansdeltagande. Njurmedicinforum är en fortbildningskurs för kollegor inom njurmedicin som är medlemmar i SNF och är framtagen på…

Läs mer

Astra Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Sista ansökningsdag 15 oktober 2020. Länk till annons. Ansökan sker via detta ansökningsformulär. Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening…

Läs mer
Back To Top