skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Grattis till årets mottagare av forskningsbidrag från SNF!

Vid SNFs årsmöte den 25 november meddelade styrelsen sitt val av årets mottagare av forskningsbidrag: Från Svensk Njurmedicinsk Förenings forskningsstiftelse utdelades: 60 000 kr till Maria Weiner, Linköping, för sitt forskningsprojekt ”Studier i långtidsprognos samt biomarkörer och genetiska och immunologiska faktorer kopplade till prognos vid ANCA vaskulit” samt 60 000 kr till…

Läs mer

Årsmöte SNF 25 nov 2020 – NY TID kl 9.30-10.45

Välkommen till årsmöte i Svensk Njurmedicinsk Förening Datum: 2020-11-25 Kl. 9.30 – 10.45 Mötet sker digitalt i samband med Njurmedicinforum 2020. Länk kommer att skickas ut. Varmt välkomna till SNFs årsmöte 2020. Årsmötet äger rum digitalt i samband med Njurmedicinforum och vi hoppas att många har möjlighet att delta. Se…

Läs mer

Välkommen till årets registermöte Kvalitet i njursjukvården den 26 november- INSTÄLLT

På grund av covid-läget behöver Svenskt njurregisters möte ”Kvalitet i njursjukvården” 201126 ställas in. Årsrapporten och tillhörande powerpointbilder finns på SNRs hemsida. (https://www.medscinet.net/snr/). Ev kommer det att i ett senare skede finnas möjligheter att  lägga ut muntliga presentationer på registrets hemsida. Styrgruppen för Svenskt Njurregister genom Helena Rydell Generalsekreterare  …

Läs mer
Back To Top