skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Riktlinjer för rapportering av njursvikt i kliniska prövningar

Kidney International har publicerat riktlinjer för utfallsmått vid studier av njursvikt i kliniska prövningar:  International Consensus Definitions of Clinical Trial Outcomes for Kidney Failure: 2020 "As detailed in the report, the consensus of the meeting participants was that clinical trial kidney failure outcomes should be comprised of a composite which includes:…

Läs mer

Grattis till årets mottagare av forskningsbidrag från SNF!

Vid SNFs årsmöte den 25 november meddelade styrelsen sitt val av årets mottagare av forskningsbidrag: Från Svensk Njurmedicinsk Förenings forskningsstiftelse utdelades: 60 000 kr till Maria Weiner, Linköping, för sitt forskningsprojekt ”Studier i långtidsprognos samt biomarkörer och genetiska och immunologiska faktorer kopplade till prognos vid ANCA vaskulit” samt 60 000 kr till…

Läs mer

Årsmöte SNF 25 nov 2020 – NY TID kl 9.30-10.45

Välkommen till årsmöte i Svensk Njurmedicinsk Förening Datum: 2020-11-25 Kl. 9.30 – 10.45 Mötet sker digitalt i samband med Njurmedicinforum 2020. Länk kommer att skickas ut. Varmt välkomna till SNFs årsmöte 2020. Årsmötet äger rum digitalt i samband med Njurmedicinforum och vi hoppas att många har möjlighet att delta. Se…

Läs mer
Back To Top