skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Forskningsanslag att söka

Det finns nu ett antal olika anslag för njurforskning att söka med sista ansökningsdagar i oktober. Njurfonden utlyser nu 6 miljoner kr för forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Senaste ansökningsdag är den 18 oktober. https://www.njurfonden.se/sok-anslag/ Insamlingsstiftelsen Njurfonden önskar även få nominering till Bengt Rippes forskarpris som kommer att utdelas för…

Läs mer

Tredje dos covid-19 vaccin till personer med immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en tredje dos vaccin mot covid-19 till personer med allvarligt nedsatt immunförsvar. Detta berör bland annat njurtransplanterade, eller andra  med kraftig immunosuppressiv behandling,  samt patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5. Hälso- och sjukvården ansvarar för ordination av den extra dosen till berörda…

Läs mer

Dags att söka anslag från SNF:s forskningsstiftelse

Ansökan via detta ansökningsformulär. Sista ansökningsdag 15/10-2021 Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Observera att medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Förening krävs för att kunna söka. Välkommen…

Läs mer
Back To Top