skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

SNR’s årliga möte ”Kvalitet i njursjukvården” 1/12

Välkommen till Svenskt njurregisters årliga möte "Kvalitet i Njursjukvården" 1/12-22 kl 12.00-16.30. Mötet kommer att hållas både digitalt och fysiskt på läkaresällskapet i Stockholm. Boka in datumet redan nu, mer information om anmälan kommer att läggas ut här samt på SNR's hemsida.

Läs mer

Dags att söka forskningsanslag 2022!

Nu är sidan med forskningsanslag uppdaterad med höstens möjligheter att söka pengar från bland annat SNFs forskningsstiftelse, Njurfonden, och Stiftelsen för njursjuka. Välkommen med din ansökan!

Läs mer

Dags att söka forskningsanslag från Njurstiftelsen

Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, delar årligen ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär. Stiftelsen har i år 2022 avsatt 400 000 kr för…

Läs mer
Back To Top