skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Viktigt meddelande – Registering av covid-19 i SNR

Till alla medlemmar i SNF från Svenskt Njurregister: Kollegor inom njurmedicin, Vi arbetar alla hårt med att förbereda oss för en eskalerande pandemi och med att ta hand om våra redan smittade patienter så bra som möjligt. Vi, inom SNR, har fått förfrågan från ERA-EDTA om att registrera dialyspatienter och…

Läs mer
Back To Top