skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Astra Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Sista ansökningsdag 15 oktober 2020. Ansökan sker via detta ansökningsformulär. Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att…

Läs mer

Dags att söka forskningsanslag från SNFs stiftelse

Sista ansökningsdag 15/10-2020 Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Ansökan sker via detta ansökningsformulär. Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.…

Läs mer

Bengt Rippes Forskarpris

https://www.njurfonden.se/bengt-rippes-forskarpris/ Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset och inbjuder härmed till nominering. Se mer på hemsidan enligt länken ovan. Senaste dag för nominering 2020-10-31.

Läs mer
Back To Top