skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Gällande covid-vaccin till njurmedicinska patienter

Det har cirkulerat många olika uppgifter avseende Covid-19-vaccination till våra njurmedicinska patienter – ett område där kunskapsläget är bristande. SNFs styrelse har diskuterat frågan och gjort följande uttalande där vi i nuläget (maj 2021) rekommenderar försiktighetsprincipen till våra covid-19 vaccinerade patienter: SNF_covidvaccin_210520 Försiktighetsprincipen  innebär i detta fall att man som vaccinerad kan…

Läs mer

Anmälan GIM kunskapsprov och europeiska specialisttentan i njurmedicin

Föranmälan 31 aug 2021 till Europeiska skrivningen 2022: Om du planerar att skriva den europeiska specialisttentan ESENeph i februari 2022 rekommenderas du föranmäla dig till Michael Ott (michael.ott@umu.se) senast 31 aug 2021 för att öka chanserna att skriva tentan på önskad ort i Sverige.  Kunskapsprov Gemensamma kunskapsbasen fre 12 nov 2021: För…

Läs mer
Back To Top