skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Astra-Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos njurpatienter

Sista ansökningsdag 15/11-2019. Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Man får max söka anslag två gånger för samma projekt. Ansökan via detta ansökningsformulär. Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening i minst ett år krävs för att kunna…

Läs mer

Dags att söka anslag från SNFs forskningsstiftelse

Sista ansökningsdag 15/11-2019. Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Ansökan sker via detta ansökningsformulär. Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening i minst ett år krävs…

Läs mer
Back To Top