skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Uppdaterad SWEBIS-manual för Body Composition Monitoring (BCM)

BIS manual 211215 Ny uppdaterad och genomarbetad SWEBIS-manual, som ger insikt i hur man ska och kan mäta och värdera kroppssammansättning och kroppsvatten med BCM. SWEBIS består av en multiprofessionell grupp läkare, sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter samt ingenjörer i Sverige, som alla är intresserade av detta område. Manualen finns även…

Läs mer

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte! 

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte!  I år hålls mötet endast digitalt 2021-12-02 kl. 12.30-16.00. Länk erhålls efter anmälan till Susanne Gabara via mail snr@rjl.se Anmäl dig senast 25/11. Ur programmet: Resultat och nyheter kopplade till registrets alla delar Det goda exemplet, idéer från Kalmar! Hur har covidpandemin påverkat våra patienter? Välkommen! Helena Rydell Generalsekreterare

Läs mer

Anmälan öppen: Kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen 

Nu är anmälan öppen t.o.m. 31/10 för att skriva årets kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen digitalt den 12/11. Mer info och målbeskrivning finns på https://sim.nu/utbildning/kunskapsprov-for-den-gemensamma-kunskapsbasen/ Rekommendationen är att skriva den en gång under sin ST, dock tidigast efter 2 år av ST-utbildningen.

Läs mer
Back To Top