SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

23apr 19

För ST-läkare: Save the date 15 nov – Skrivning i gemensamma kunskapsbasen. En webbaserad skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna är under utveckling. Premiär den 15 november i din datasal (eller motsvarande) på hemorten eller i regionen. Studierektorer på respektive sjukhus ansvarar för att anmäla deltagare till skrivningen efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektorn säkerställer genom anmälan att skrivningen kan genomföras med skrivningsvakt. Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungmedicin och nefrologi. Mer information publiceras löpande och anmälan öppnas i september.

läs mer
20jan 19

Utbildningsdagar för ST-läkare i Njurmedicin 6-7 maj 2019 i Stockholm

SNFs utbildningsutskott arrangerar utbildningsdagar för ST läkare i Njurmedicin den 6-7 maj 2019, lunch till lunch möte med gemensam middag. Plats: Stockholm, Danderyds sjukhus Program: - Genomgång av skrivning, diskussion, frågor, synpunkter * Vaskuliter, Mårten Segelmark * Plasmaferes * SHPT, Gunnar Sterner * Graviditet och njursjukdom Fm den 6/5 ev.…

läs mer
20jan 19

Årets specialistskrivning äger rum den 11 mars 2019

Årets specialistskrivning 2019 äger rum den 11/3, sista anmälningsdag är den 15/2. Anmälan görs till agneta.cassel@regionostergotland.se Skriv vid anmälan om du planerar att skriva skrivningen som slutskrivning eller diagnostiskt. Vi slutskrivning kommer den muntliga delen ske i Stockholm, Danderyds sjukhus den 6/5 på förmiddagen. Exakt tid meddelas. Viktigt att du…

läs mer