skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Njurfonden

På Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger en bra bild av verksamheten och den forskning som stöds av stiftelsen. I januari delade stiftelsen ut 4 350 000 kronor och den 1 augusti öppnas ansökningssystemet om årets utdelning som uppgår…

Läs mer

Pressmeddelande från GelinStiftelsen

GelinStiftelsen bidrar till forskning om COVID-19 GelinStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning som rör njurtransplantationer. Nyligen beslutades att dela ut 650 000 kronor till fem olika forskningsprojekt. Den pågående Coronapandemin har oroat många som lever med ett transplanterat organ eftersom organtransplanterade tillhör en av riskgrupperna. Det är därför glädjande…

Läs mer

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning

Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med hemdialys-behandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär. Stiftelsen har…

Läs mer
Back To Top