skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Grattis till årets mottagare av forskningsbidrag från SNF!

På SNFs årsmöte den 27 november meddelade styrelsen sitt val av årets mottagare av forskningsbidrag: Från SNFs forskningsstiftelse utdelades: 60 000 kr till Asta Jonasdottir, Stockholm, för sitt forskningsprojekt "Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis". 60 000 kr till Senka Sendic, Stockholm, för sitt forskningsprojekt "Targeting inflammation in…

Läs mer
Back To Top