skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Riktlinjer för vaccinering mot COVID-19 vid immunmedierad njursjukdom

Immunonephrology Working Group  (utskott inom ERA-EDTA) har nyligen publicerat rekommendationer för vaccinering mot COVID-19 hos hos patienter med immunmedierad njursjukdom. Avseende riktlinjer och uppdaterad information gällande Covid-19 vid njursjukdom, hänvisar SNF till ERA-EDTA:s rekommendationer, se fliken "råd och riktlinjer" .

Läs mer

Riktlinjer för rapportering av njursvikt i kliniska prövningar

Kidney International har publicerat riktlinjer för utfallsmått vid studier av njursvikt i kliniska prövningar:  International Consensus Definitions of Clinical Trial Outcomes for Kidney Failure: 2020 "As detailed in the report, the consensus of the meeting participants was that clinical trial kidney failure outcomes should be comprised of a composite which includes:…

Läs mer

Grattis till årets mottagare av forskningsbidrag från SNF!

Vid SNFs årsmöte den 25 november meddelade styrelsen sitt val av årets mottagare av forskningsbidrag: Från Svensk Njurmedicinsk Förenings forskningsstiftelse utdelades: 60 000 kr till Maria Weiner, Linköping, för sitt forskningsprojekt ”Studier i långtidsprognos samt biomarkörer och genetiska och immunologiska faktorer kopplade till prognos vid ANCA vaskulit” samt 60 000 kr till…

Läs mer
Back To Top