skip to Main Content
SNFlogo

Svensk Njurmedicinsk Förening

Svensk Njurmedicinsk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i nefrologi samt andra av njurmedicin intresserade svenska läkare och forskare. Icke-läkare vars verksamhet har anknytning till njurmedicin kan adjungeras till föreningen. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för njurmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Bli medlem: Ansökan om medlemskap görs via följande länk: slf.se/bli-medlem/
Observera att detta gäller även om du inte är medlem i Läkarförbundet.

Aktuellt

Välkomna på SNFs årsmöte 2023

SNFs årsmöte kommer att hållas i samband med Njurmedicinforum 231129 kl 09.30. Lokal: Huddinge, KI Campus, Flemingsberg Alfred Nobels Allé 8, sal 4X. Agenda bifogas här

Läs mer

Uppdaterade svenska riktlinjer tolvaptan -2023

Guidelinesutskottet har nu uppdaterat de svenska riktlinjerna för användning av tolvaptan vid ADPKD i enlighet med uppdaterade europeiska riktlinjer. Dokumentet finns här, mer riktlinjer samt information om guidelinesutskottet finns här.

Läs mer

Anmälan till årets Njurmedicinforum 2023

Njurmedicinforum 27-29 nov 2023 – dags att anmäla sig! För 7e året i rad siktar vi på att genomföra Njurmedicinforum mån-ons v 48. Njurmedicinforum är en fortbildningskurs för kollegor inom njurmedicin som är medlemmar i SNF eller annan specialitetsförening och är framtagen på initiativ av Svensk Njurmedicinsk Förening i samarbete…

Läs mer
Back To Top