skip to Main Content

Råd & riktlinjer

Guidelinesutskottet

  • Peter Barany, Karolinska Sjukhuset
  • Olof Heimbürger, Karolinska Sjukhuset
  • Sara Lind af Hageby, Karolinska Sjukhuset
  • Matthias Haarhaus, Karolinska Sjukhuset
  • Carin Wallquist, Skånes Universitetssjukhus
  • Jan Melin, Uppsala
  • Andreas Jonsson, Umeå
  • Gert Jensen, Sahlgrenska sjukhsuet
  • Aso Saeed, Sahlgrenska sjukhuset

Litteraturkanon

Back To Top