skip to Main Content

Råd & riktlinjer

Guidelinesutskottet

Ordförande: Carl-Gustaf Elinder

  • Peter Barany, Karolinska Sjukhuset
  • Olof Heimbürger, Karolinska Sjukhuset
  • Sara Lind af Hageby, Karolinska Sjukhuset
  • Matthias Haarhaus, Karolinska Sjukhuset
  • Carin Wallquist, Skånes Universitetssjukhus
  • Jan Melin, Uppsala
  • Andreas Jonsson, Umeå
  • Gert Jensen, Sahlgrenska sjukhsuet
  • Aso Saeed, Sahlgrenska sjukhuset

Guidelinesutskottet har tagit fram kommentarer och riktlinjer avseende ett flertal njurmedicinska sjukdomar. Styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening har granskat kommentarerna och godkänt de rekommendationer som där ges hur riktlinjerna kan appliceras i svensk njursjukvård.

Riktlinjer & kommentarer

SNFs guidelinesutskotts rekommendationer för riskbedömning och hantering av antikoagulantia vid njurbiopsi

SNFs guidelinesutskotts kommentar till KDIGOs riktlinjer om blodtrycksbehandling vid kronisk njursjukdom

BIS manual 211215
Nya uppdaterade SWEBIS manualen för mätning av kroppssammansättning och kroppsvatten med Body Composition Monitoring (BCM).

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom (Framtaget av Nationellt programområde (NPO) för njur – och urinvägssjukdomar) 

Kommentarer kring SURFs rekommendationer avseende kontrastmedel

Kommentar angående MMF och manlig fertilitet

aHUS rekommendationer, nationellt råd

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom – Socialstyrelsen

NT-rådets rekommendation, eculizumab

Svenska riktlinjer för användande av tolvaptan vid cystnjuresjukdom

NT-rådets yttrande gällande tolvaptan

SNFs guidelinesutskotts kommentarer till KDIGO riktlinjer till kronisk njursjukdom

Kommentar till KDIGO riktlinjer för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom

Riktlinjer för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom från KDIGO

Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid njursvikt utan dialys

SNFs förslag på länkar angående vaccination och handläggning av covid-19 vid njursjukdom

Back To Top