skip to Main Content

Råd & riktlinjer

Covid-19

210831: Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en tredje dos vaccin mot covid-19 till personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.  Tex njurtransplanterade, andra med kraftig immunosuppressiv behandling,  samt dialyspatienter och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
Hälso- och sjukvården ansvarar för ordination av den extra dosen till berörda grupper. Rekommendationen gäller personer över 18 år från första september 2021. Länk till folkhälsomyndighetens information:
Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Det har cirkulerat många olika uppgifter avseende Covid-19-vaccination till våra njurmedicinska patienter – ett område där kunskapsläget är bristande. SNFs styrelse har diskuterat frågan och gjort följande uttalande där vi rekommenderar försiktighetsprincipen: SNF_covidvaccin_210520

Avseende riktlinjer och uppdaterad information gällande Covid-19 vid njursjukdom, hänvisar vi i övrigt i första hand till ERA-EDTA:s hemsida.
https://www.era-edta.org/en/covid-19-news-and-information/

Immunonephrology Working Group  har publicerat rekommendationer gällande immunmedierad njursjukdom vid Covid-19 samt vaccinering mot COVID-19 hos dessa patienter.

DESCARTES (Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States) har publicerat rekommendationer gällande immunsuppression hos njurtransplanterade vid Covid-19.

 

Guidelinesutskottet

  Ordförande: Carl-Gustaf Elinder

 • Peter Barany, Karolinska Sjukhuset
 • Olof Heimbürger, Karolinska Sjukhuset
 • Sara Lind af Hageby, Karolinska Sjukhuset
 • Matthias Haarhaus, Karolinska Sjukhuset
 • Carin Wallquist, Skånes Universitetssjukhus
 • Jan Melin, Uppsala
 • Andreas Jonsson, Umeå
 • Gert Jensen, Sahlgrenska sjukhsuet
 • Aso Saeed, Sahlgrenska sjukhuset

Litteraturkanon

Back To Top