skip to Main Content

Forskning och Anslag

Anslag från SNFs forskningstiftelse

Anslag till forskning kan sökas från föreningens forskningsmedel. Dessa kommer från olika sponsorer från läkemedels- och medicinteknisk industri.

Använd denna gemensamma ansökningsblankett:

SNF_stiftelse_forskningsprojekt

Eller blanketten för Astra-Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos njurpatienter.

Stipendier och anslag

Back To Top