skip to Main Content

Forskning och Anslag

Astra Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Sista ansökningsdag 15 oktober 2020.

Länk till annons

Ansökan sker via detta ansökningsformulär.

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

 

Bengt Rippes Forskarpris

Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset och inbjuder härmed till nominering. Se mer på hemsidan enligt länken ovan.  Senaste dag för nominering 2020-10-31.

 

Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med hemdialys-behandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2020 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2020. Sökande som erhållit stipendium meddelas senast första veckan i november.

Njurfonden

https://www.njurfonden.se/njurfonden/

Från Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger en bra bild av verksamheten och den forskning som stöds av stiftelsen.

I januari delade stiftelsen ut 4 350 000 kronor och den 1 augusti öppnas ansökningssystemet om årets utdelning som uppgår till 5 miljoner kronor.

Tänk på Njurfonden i samband med  olika insamlingar! Ett bra tips är att bli månadsgivare.

Stipendier och anslag

Back To Top