skip to Main Content

Forskning och Anslag

Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med hemdialys-behandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2020 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2020. Sökande som erhållit stipendium meddelas senast första veckan i november.

Njurfonden

https://www.njurfonden.se/njurfonden/

Från Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger en bra bild av verksamheten och den forskning som stöds av stiftelsen.

I januari delade stiftelsen ut 4 350 000 kronor och den 1 augusti öppnas ansökningssystemet om årets utdelning som uppgår till 5 miljoner kronor.

Tänk på Njurfonden i samband med  olika insamlingar! Ett bra tips är att bli månadsgivare.

Stipendier och anslag

Back To Top