skip to Main Content

STROKE PROPHYLAXIS WITH APIXABAN IN CKD5 PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION (SACK)

Studiedesign: öppen, prospektiv, registerrandomiserad studie av effekten och säkerheten av apixaban som strokeprofylax till personer med njursvikt stadium 5 (dialys och GFR<15 ml/min/1,73m2)

Information om studien:
SACK Presentation

Kontakt:  

Ansvarig läkare Marie Evans, Karolinska Institutet (marie.evans@ki.se).

Forskningssjuksköterska Charlotta Retzius (charlotta.retzius@regionstockholm.se), telnr 08-585 825 50.

 

Här nedan finns en inspelning av informationsmötet om SACK som hölls på zoom 18/2

 

https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-klinisk-behandlingsforskning.html

Back To Top