skip to Main Content

STROKE PROPHYLAXIS WITH APIXABAN IN CKD5 PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION (SACK)

Studiedesign: öppen, prospektiv, registerrandomiserad studie av effekten och säkerheten av apixaban som strokeprofylax till personer med njursvikt stadium 5 (dialys och GFR<15 ml/min/1,73m2)
Information om studien:
SACK Presentation

Här nedan finns en inspelning av informationsmötet om SACK som hölls på zoom 18/2

För kontakt angående studien: marie.evans@ki.se eller peter.barany@ki.se

https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-klinisk-behandlingsforskning.html

Back To Top