skip to Main Content

Bergen, Karin
karin.bergen@ki.se
Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS)
Forskningsområde: Mikrovesikler och deras roll i utvecklingen av diabetesnefropati och andra mikrovaskulära komplikationer vid typ 1 diabetes

Bruchfeld, Annette
annette.bruchfeld@ki.se
Professor njurmedicin Linköpings Universitet, Gästprofessor KI. Handledare
Forskningsområde: ANCA-vaskuliter

Bülow Anderberg, Sara
sara.bulow@surgsci.uu.se
Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper; anestesiologi och intensivvård
Forskningsområde: Inflammationens betydelse för utveckling av akut njursvikt vid intensivvårdskrävande infektioner hos vuxna patienter (sepsis).

Carlsson, Eva
eva.carlsson@medsci.uu.se
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Forskningsområde: Njurdonation

Chrysostomou, Charikleia
charikleia.chrysostomou@regionstockholm.se
Karolinska Institutet
Forskningsområde: SLE-nefrit och APS-nefropati

Eklund, Michael
michael.eklund@regionorebrolan.se
Örebro Universitet
Forskningsområde:

Elíasdóttir, Sigrídur
sigridur.eliasdottir@vgregion.se
Göteborgs Universitet
Forskningsområde:

Eriksson Svensson, Maria
maria.k.svensson@medsci.uu.se
Professor njurmedicin Uppsala universitet. Ordförande Doktorandutskottet SNF.
Forskningsområde:

Erlandsson, Helen
helen.erlandsson@ki.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Biologiskt och vaskulärt åldrande hos njurtransplanterade

Fransson, Filip
filip.fransson@umu.se
Umeå Universitet, Folkhälsa och klinisk medicin
Forskningsområde: Litiumnefropati

Franzén, Stephanie
stephanie.franzen@surgsci.uu.se
Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Forskningsområde: Njurmedicin och anestesi

Fredriksson, Stina
stina.fredriksson@skane.se
Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Forskningsområde: Kirurgisk intervention vid renal hyperparathyreoidism

Hahn Lundström, Ulrika
ulrika.hahn.lundstrom@ki.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Progress av njursjukdom och optimal övergång i njurersättande behandling och dialysaccesser.

Haller, Jacqueline
jacqueline.haller@akademiska.se
Uppsala Universitet
Forskningsområde: IgAN och återfall efter njurtransplantation

Iordanou, Maria
maria.iordanou@med.lu.se
Lunds Universitet
Forskningsområde: Autoimmuna njursjukdomar

Jónasdóttir, Ásta
asta.jonasdottir@ki.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis

Levin, Anna
anna.levin@ki.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Pathology and etiology of chronic kidney diseases with focus on IgA Nephropathy and Diabetic Nephropathy

Lilliebladh, Sandra
sandra.lilliebladh@med.lu.se
Lunds universitet
Forskningsområde:

Lundberg, Sigrid
sigrid.lundberg@regionstockholm.se
Överläkare Njurmedicin Danderyds Sjukhus. Handledare
Forskningsområde: IgA-nefropati

Luther, Tomas
tomas.luther@surgsci.uu.se
Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper; anestesiologi och intensivvård
Forskningsområde: Njurens blodflöde och syresättning vid akut njurskada vid intensivvårdskrävande infektioner, både prekliniska och kliniska försök.

Martus, Giedre
giedre.martus@med.lu.se
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper
Forskningsområde: Peritonealdialys (Kliniska, experimentella och teoretiska studier av solutpermeabilitet och vattentransport vid peritonealdialys)

Montgomerie, Christina
christina.montgomerie@regionstockholm.se
Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS)
Forskningsområde: Akut njursvikt: epidemiologi och prognos för kronisk njur- och hjärtkärlsjukdom

Nilsson, Christopher
christopher.nilsson@med.lu.se
Malmö universitet
Forskningsområde:

Ott, Michael
michael.ott@umu.se
Umeå universitet. Handledare.
Forskningsområde:

Rehnberg, Johanna
Johanna.Rehnberg@regionvarmland.se
Örebro Universitet
Forskningsområde: Samsjuklighet vid IgA-nefrit. Vi har ett personregister på  ~4000 st svenska biopsiverifierade IgAN patienter där information från andra medicinska register länkats på.

Salzinger, Barbara
barbara.salzinger@regionstockholm.se
Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS)
Forskningsområde: Betydelsen av njursvikt vid kranskärlssjukdom

Sanaei Nurmi, Mazdak
mazdak.sanaei.nurmi@ki.se
Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS)
Forskningsområde:

Sandström, Linnéa
linnea.sandstrom@med.lu.se
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper
Forskningsområde: Glomerulonefriter, särskilt Anti-GBM nefrit

Sendic, Senka
senka.sendic@ki.se
Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS)
Forskningsområde: IgA-nefrit med fokus på lymfocyt- och monocyt för sjukdomspatogenesen. Vi studerar även samband mellan immunologi och mild CKD. Studier av IgAN medförde ökad kunskap om lymfocytfunktion och monocytfunktion vilket omsattes i studier av varför CKD medför ökad risk för mortalitet vid Covid hos pat med normal eller nedsatt njurfunktion.

Sivertsson, Ebba
ebba.sivertsson@mcb.uu.se
Uppsala universitet, Institution Fysiologen, Medicinsk Cellbiologi
Forskningsområde: Njurens fysiologi och syrgasmetabolism

Smolander, Jessica
jessica.smolander@ki.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Kronisk transplantatglomerulopati

Staaf, Karin
Karin.Staaf@regionostergotland.se
Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)
Forskningsområde: Stickteknik i AV-fistlar och förekomst av komplikationer.

Svensson, Philippa
philippa.svensson@med.lu.se
Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Forskningsormåde: Fysioterapi inom njurmedicin

Tydén, Maria
maria.tyden@regionvastmanland.se
Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Centrum för klinisk forskning Region Västmanland
Forskningsormåde: IgA-nefrit

Voudouri, Klery
klytaimnistra.voudouri@akademiska.se
Uppsala Universitet
Forskningsormåde: Njurarnas inverkan på kliniska utfall, samsjuklighet och behandling vid ANCA-associerad vaskulit (AAV) med fokus på kardiovaskulär sjukdom

Wallin, Jeanette
jeanette.wallin@regionstockholm.se
Sophiahemmet
Forskningsområde:

Welander, Frida
frida.welander@umu.se
Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Forskningsområde: Antikoagulantia vid förmaksflimmer och kronisk njursvikt/dialys

Welander, Gunilla
gunilla.welander@regionvarmland.se
Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Forskningsområde: Permanent kärltillgång för bloddialys – en nationell kartläggning av behandlingsmönster, sjukdomsbörda och hälsoutfall med focus på skillnader mellan kön och regioner

Westergren, Emelie
emelie.westergren@regionstockholm.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Inflammatoriska mekanismer och biomarkörer vid IgA-nefrit och vaskulitsjukdomar

Wilding, Anna
annchiz@gmail.com
Lunds universitet
Forskningsområde: Epidemiologi vid ANCA-vaskulit

Windahl, Karin
karin.windahl@ki.se
Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar
Forskningsområde: Klinisk nutrition

Back To Top