skip to Main Content

BAKGRUND

Doktorandnätverket är till för doktorander och handledare inom klinisk och preklinisk forskning inom njurmedicin, njurtransplantation, njurfysiologi och njurpatologi. Nätverket drivs av det nystartade Doktorandutskottet inom Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF) och vill erbjuda möjlighet till:

Nätverkande för att öka samverkan och samarbeten mellan centra, skapa möjligheter för att hitta kontakter inom sitt forskningsområde, hitta potentiella nya forskningsprojekt och få tillgång till handledare och/eller mentorer inom det njurmedicinska forskningsfältet.

– Presentation och diskussion av egen forskning och möjlighet att ta del av andras forskning.

Diskussionsforum, nätverksträffar och utbildningsaktiviteter i form av föreläsningar, seminarier och/eller workshops.

Hur går jag med i Doktorandnätverket?

  • För att gå med i Doktorandnätverket behöver du vara medlem i SNF (årsavgift SNF för läkare oavsett specialitet 408 kr/år, för andra yrkesgrupper 200 kr/år). Man blir automatiskt medlem även i Svenska Läkaresällskapet, vilket innebär att man kan söka forskningsanslag och nyttja övriga medlemsförmåner.
  • Maila därefter till doktorandnatverket@njurmed.se för att anmäla dig som medlem i själva Doktorandnätverket
    Uppge namn, e-postadress, institution, forskningsområde, om du samtycker till att denna information läggs upp på hemsidan under fliken “Forskare A-Ö”. Skriv även gärna vad du vill få ut av ett doktorandnätverk eftersom vi samlar in tankar och idéer till framtida nätverksträffar, workshops m.m.
  • Anslut gärna till Facebookgruppen ”Doktorandnätverket SNF”
Back To Top