skip to Main Content

Njurfonden
Njurfonden utlyser nu 6 miljoner kr för forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Senaste ansökningsdag är den 18 oktober.

Sök anslag


https://www.njurfonden.se/njurfonden/
Från Njurfondens hemsida kan man ladda ned en pdf med senaste årsredovisningen för 2019. Den är mycket illustrativ och ger en bra bild av verksamheten och den forskning som stöds av stiftelsen. Tänk på Njurfonden i samband med  olika insamlingar! Ett bra tips är att bli månadsgivare.

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning
Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär. Stiftelsen har i år 2021 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera.

Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2021. Sökande som erhållit stipendium meddelas i november.

Bengt Rippes Forskarpris
Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset och inbjuder härmed till nominering. Se mer på hemsidan enligt länken ovan.  Senaste dag för nominering 2021-10-31.

Bengt Rippes forskarpris

SNFs forskningsstiftelse.
Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Observera att medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Förening krävs för att kunna söka. Sista ansökningsdag 15 oktober 2021

Ansökan via detta ansökningsformulär

AstraZenecas stipendium i samarbete med SNF för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom.
Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 80 000 SEK. Deadline för ansökan 15 oktober 2021. Information bifogas.
Länk till AstraZeneca_SNF_Stipendieannons_2021

[/vc_column_text]

Stipendier och anslag

[/vc_column][/vc_row]
Back To Top