skip to Main Content

Njurfonden
Njurfonden utlyser nu 7 miljoner kr för forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Sista ansökningsdag är den 30 september 2023.
https://www.njurfonden.se
Tänk på Njurfonden i samband med  olika insamlingar! Ett bra tips är att bli månadsgivare.

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning 

Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, delar årligen ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2023 avsatt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2023. Sökande som erhållit stipendium meddelas omkring första veckan i november.

Bengt Rippes Forskarpris
Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset och inbjuder härmed till nominering. Se mer på hemsidan enligt länken ovan.  Senaste dag för nominering 2023-10-31.
https://www.njurfonden.se/bengt-rippes-forskarpris/

SNFs forskningsstiftelse.
Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Observera att medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Förening krävs för att kunna söka. Sista ansökningsdag 15 oktober 2023. Ansökan via detta ansökningsformulär.

AstraZenecas stipendium i samarbete med SNF för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom.
Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 80 000 SEK. Deadline för ansökan 15 oktober 2023. Information bifogas och ansökan görs på denna blankett.

Stipendier och anslag

Back To Top