skip to Main Content

Utbildningsutskottet

Om utbildningsutskottet för ST-utbildning i Njurmedicin

Utbildningsutskottet är en del av Svensk Njurmedicinsk Förening och består av de regionala studierektorerna i njurmedicin och andra utbildningsintresserade njurmedicinare. Utskottet utses av styrelsen för SNF bland utbildningsintresserade medlemmar i föreningen. Ordförande i Utbildningsutskottet, benämns utbildningssekreterare och utses av styrelsen för SNF med en mandattid på 2 år. Utbildningssekreteraren är adjungerad till SNF´s styrelse. Målet med vårt arbete är att arbeta för en ST-utbildning i Njurmedicin av högsta kvalitet. Ett nätverk med representanter från alla regioner möjliggör samarbete och samordning av utbildningsaktiviteter, målbeskrivningar mm. Utbildningsutskottet har i uppdrag att bla:

  • Samordna, bevaka samt prioritera kurser och utbildningar lämpliga för ST-läkare i Njurmedicin.
  • Initiera och planera utbildningsaktiviteter för ST-läkare i samband med möten i SNF´s regi.
  • Delta i diskussioner kring förändringar i specialistutbildningen.
  • Årligen arrangera specialistskrivningen i njurmedicin – diagnostisk årlig skrivning samt slutexamen med muntlig och skriftlig del.
  • Utför granskning av kurser och utbildningar som ett alternativ till tidigare IPULS granskning.

Har du frågor? Hör gärna av dig!
Hälsningar
Agneta Cassel, agneta.cassel@regionostergotland.se

Medlemmar 2017

Agneta Cassel
Ordförande
Linköping
Agneta.Cassel@regionostergotland.se

Hans Furuland

Uppsala
hans.furuland@medsci.uu.se

Michael Ott

Umeå
michael.ott@vll.se

Cecilia Rosander

Göteborg
cecilia.rosander@vgregion.se

Jessica Smolander
Karolinska
Stockholm
jessica.smolander@sll.se

Karl Dreja

Malmö-Lund
karl.dreja@med.lu.se

Mikael Jönsson

Östersund
mikael.jonsson@regionjh.se

Back To Top