skip to Main Content

Specialistskrivningar, nytt från 2020

Specialistskrivningar

SNF arrangerar ett kunskapsprov som erbjuds en gång årligen. Nytt från 2020 är att det är en Diagnostiskt skrivning med nya frågor varje år. Årets skrivningen finns tillgänglig från den 1/3 Frågorna utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskrivning i njurmedicin samt SNF’s rekommendationer.
Kunskapsprovet bör skrivas årligen av alla ST-läkare i njurmedicin och rekommenderas som en fortlöpande del i ST utbildningen. Det är dels är ett bra sätt att tydliggöra styrkor och svagheter inom området men även det är en bra övning inför specialisttentamen. Om man önskar skriva den Diagnostiska skrivningen ska man maila Agneta Cassel, se nedan för mer information.

Från 2020 kommer den Europeiska skrivningen i Njurmedicin ersätta den tidigare specialistexamen via SNF . Information till årets skrivning har tidigare skickats ut.

Önskar man skriva Specialistskrivningen 2021, rekommenderas kontakt med Utbildningsutskottet senast augusti 2020. Kontakt person är Michael Ott, 

Det krävs medlemskap i SNF för deltagande i den diagnostiska skrivningen. SNF rekommenderar att ST-läkare ges minst 2 veckors inläsnings tid inför Specialistskrivningen. SNF står inte för anmälningsavgift till Specialistskrivningen eller ev. rese- eller hotellkostnader.

Årets specialistskrivning 2020 äger rum den 26/2 och de som ska skriva är anmälda

Skicka din anmälan till Diagnostisk skrivning till Agneta Cassel.  agneta.cassel@regionostergotland.se

Viktigt att du vid anmälan även meddelar din handledares namn och mailadress då skrivningen skickas till din handledare.

Tidigare tentor inklusive svarsmall kommer tas bort från hemsidan då flera är gamla.

Back To Top