skip to Main Content

Specialistskrivningar

Specialistskrivning:

SNF har tidigare erbjudit en svensk specialistskrivning, men fr.o.m. 2020 ersättes denna av den europeiska specialistskrivningen i njurmedicin ESENeph (European Speciality Examination in Nephrology). Den har hittills ägt rum en gång per år, men kommer framgent att äga rum var 9:e månad, nästa tillfälle är 22 maj 2024. Lästips inför detta finns längst ned på denna sida.

Önskar man skriva Specialistskrivningen måste man anmäla sig på https://www.mrcpuk.org/european-specialty-examination-nephrology under anmälningsperioden 31 januari-28 februari , men preliminär anmälan via mail till Michael Ott i Utbildningsutskottet för att öka chanserna att skriva tentan i önskad stad i Sverige (michael.ott@umu.se).

SNF rekommenderar att ST-läkare ges minst 2 veckors inläsningstid inför skrivningen. SNF står inte för anmälningsavgift eller ev. rese- eller hotellkostnader.

Diagnostisk skrivning:

SNF arrangerar fortsatt årligen en diagnostisk skrivning i njurmedicin. SNF rekommenderar att alla ST-läkare i njurmedicin skriver tentan varje år och att tid i schemat avsätts för detta. Tentan består av flervalsfrågor och utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskrivning i njurmedicin samt SNF’s rekommendationer och är både en kunskapskontroll samt ett läromoment. Skrivningen är kostnadsfri, men man måste vara medlem i SNF. Den diagnostiska skrivningen finns tillgänglig fr.o.m. 1 mars varje år.

Anmäl dig genom att maila till utbildningsutskottet@njurmed.se. Viktigt att du vid anmälan även meddelar din handledares namn och mailadress då skrivningen skickas till din handledare.

Tidigare diagnostiska skrivningar: 

Tenta 2020_utan svar               Tenta 2020_facit

Tenta 2019_utan svar                Tenta 2019_facit

Tenta 2018_utan svar                Tenta 2018_facit

 

Kunskapsprov Gemensamma Kunskapsbasen:

Nästa provtillfälle är fre 18 nov 2022. Anmälan via din ST-studierektor, info på https://sim.nu/utbildning/kunskapsprov-for-den-gemensamma-kunskapsbasen/

Det webbaserade kunskapsprovet i den Gemensamma Kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna genomfördes för första gången november 2019 och ges årligen i november.

 • För vem? ST-läkare inom internmedicin, geriatrik, gastroenterologi/hepatologi, kardiologi, hematologi, endokrinologi, njurmedicin, lungmedicin.
 • När? En eller flera gånger under ST, tidigast efter 2 års ST. Ges årligen i november.
 • Var? Digitalt på hemsjukhuset, 1000 kr, betalas av hemmakliniken.
 • Mer info och målbeskrivning på Svensk Internmedicinsk Förenings hemsida sim.nu

 

Information om ESENeph och lästips:

Upplägg: MCQ, Best of five, Total 200 questions, 6 hours (3 + 3 hours, 1 hour pause), Passmark 2020 127/199 (64%)

Sample questions hittar du på: https://www.mrcpuk.org/mrcpuk-examinations/specialty-certificate-examinations/specialties/nephrology/nephrology-sample

Rekommenderad litteratur finns på hemsidan mrcpuk.org/european-speciality-examination-nephrology

Övriga tips:

MCQ:

 • Hemsida med MCQ-frågor: https://www.studyprn.com/p/nephrology(kostar ca 300 kr för 1 månad)
 • ASN-online – KSAP: Som ST-läkare kan man få gratis medlemskap och tillgång till KSAP från 2018 https://www.asn-online.org/education/ksap/
 • Bok (kindle): Mutliple Choice Questions for the Nephrology Specialty Certificate Exam. Michael Reschen

Böcker:

 • Nephrology secrets
 • Comprehensive nephrology
 • Oxford handbook of nephrology and hypertension
 • Oxford handbook of dialysis

AJKD Core Curriculum https://www.ajkd.org/content/corecurriculum

British Transplantation Society (BTS) guidelines https://bts.org.uk/guidelines-standards/

GlomCon Nephropathology Essentials Webinar series:

https://glomcon.org/glomerular-disease-study-trial-consortium/nephropathology-essentials-2018-2019/

Back To Top