skip to Main Content

Specialistskrivningar

Specialistskrivningar

SNF arrangerar ett kunskapsprov som erbjuds en gång årligen. Frågorna utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskrivning i njurmedicin samt SNF’s rekommendationer.
Kunskapsprovet kan skrivas av alla ST-läkare i njurmedicin. Antingen kan man skriva den som en specialisttentamen och då åtföljs det skriftliga provet med en muntlig tentamen. ST läkare tidigare under utbildningen kan välja att skriva tentan diagnostiskt. Man utför då enbart den skriftliga delen av tentan och rättar tillsammans med mer erfaren kollega exv sin handledare eller i grupp. SNF rekommenderar att man skriver tentan diagnostiskt, gärna årligen, under utbildningen eftersom det dels är ett bra sätt att tydliggöra styrkor och svagheter inom området men även eftersom det är en bra övning inför den ”riktiga” specialisttentamen. Om man önskar skriva tentan diagnostiskt så skall man ange detta vid anmälan.

Det krävs medlemskap i SNF för deltagande.
SNF rekommenderar att ST-läkare ges minst 2 veckors inläsningstid inför skrivningen (gäller ej vid diagnostisk skrivning). SNF står inte för ev rese- eller hotellkostnader.

Årets specialistskrivning 2019 äger rum den 11/3, sista anmälningsdag är den 15/2. Anmälan görs till agneta.cassel@regionostergotland.se

Skriv vid anmälan om du planerar att skriva skrivningen som slutskrivning eller diagnostiskt. Vi slutskrivning kommer den muntliga delen ske i Stockholm, Danderyds sjukhus den 6/5 på förmiddagen. Exakt tid meddelas.

Viktigt att du vid anmälan även meddelar din handledares namn och mailadress då skrivningen kommer skickas till din handledare.

Tidigare tentor inklusive svarsmall finner ni nedan. Observera att flera av tentorna är flera år gamla och att riktlinjer kan ha ändrats.

Back To Top