skip to Main Content

Njurfonden

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening.

Njurfonden samlar in pengar från allmänheten och delar årligen ut mellan 6-7 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Ett annat viktigt syfte för Njurfonden är att öka kunskapen hos befolkningen om njursjukdomar, tidig upptäckt av njursvikt och om njurarnas livsviktiga funktioner. Fonden har även som mål att uppmärksamma behoven av ökande forskningsmedel för att föra njurforskningen framåt i Sverige.

Alla medlemmar i SNF kan medverka till att öka insamlingen till njurforskningen genom att sprida information om Njurfonden och hur man kan skänka bidrag, exempelvis som månadsgivare. Se mer på www.njurfonden.se samt Facebook och Instagram.

Back To Top