skip to Main Content

Under SNF finns följande utskott som arbetar på uppdrag av styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening. Klicka på respektive länk för uppdragsbeskrivningar.

Utbildningsutskottet arbetar för en ST-utbildning i Njurmedicin av högsta kvalitet. Ett nätverk med representanter från alla regioner möjliggör samarbete och samordning av utbildningsaktiviteter, målbeskrivningar mm.

Guidelineutskottet ska granska och kommentera nya guidelines från relevanta internationella organisationer. Kommentarerna skall göras med fokus på tillämpningen i svensk sjukvård och med Sverige nefrologer som målgrupp.

PD-utskottet ska verka för god kvalitet inom svensk peritonealdialysvård. Utskottet ska främja och vid behov organisera utbildnings- och fortbildningsaktiviteter inom peritonealdialysens område.

Doktorandutskottet ska erbjuda nätverkande inom njurmedicinsk forskning, främst genom att skapa ett doktorandnätverk för alla kliniska och prekliniska doktorander och handledare inom njurmedicin, njurtransplantation, njurens fysiologi och patofysiologi.

Back To Top