skip to Main Content

Under SNF finns följande utskott som arbetar på uppdrag av styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening. Klicka på respektive länk för uppdragsbeskrivningar.

Utbildningsutskottet arbetar för en ST-utbildning i Njurmedicin av högsta kvalitet. Ett nätverk med representanter från alla regioner möjliggör samarbete och samordning av utbildningsaktiviteter, målbeskrivningar mm.
Se även utbildningsutskottet
Ordförande: Karl Dreja
Medlemmar

Guidelineutskottet ska granska och kommentera nya guidelines från relevanta internationella organisationer. Kommentarerna skall göras med fokus på tillämpningen i svensk sjukvård och med Sverige nefrologer som målgrupp.
Se även råd & riktlinjer för aktuella guidelines
Ordförande: Carl-Gustaf Elinder
Medlemmar

PD-utskottet ska verka för god kvalitet inom svensk peritonealdialysvård. Utskottet ska främja och vid behov organisera utbildnings- och fortbildningsaktiviteter inom peritonealdialysens område.
Ordförande: Stefan Melander, Linköping
Medlemmar

Doktorandutskottet ska erbjuda nätverkande inom njurmedicinsk forskning, främst genom att skapa ett doktorandnätverk för alla kliniska och prekliniska doktorander och handledare inom njurmedicin, njurtransplantation, njurens fysiologi och patofysiologi.
Se även doktorandnätverket.
Ordförande: Maria Weiner, Linköping
Medlemmar

Njurforum – Fortbildning
SNF arrangerar en årlig fortbildningskurs i Stockholm.
Sammankallande: Carin Wallquist
Övriga kursarrangörer: Peter Bárány, Sara Lind af Hageby

Forskningsnätverket
Nätverket bildades 2020 med stöd av Vetenskapsrådet med syfte att öka kliniska behandlingsstudier i Sverige.
Sammankallande: Marie Evans
Medlemmar

Back To Top