skip to Main Content

Svensk Njurmedicinsk Förenings Forskningsnätverk (SNFFo)

Nätverket grundades 2020 med stöd från Vetenskapsrådet med syfte att öka antalet kliniska behandlingsstudier i Sverige. I nätverkets styrgrupp finns forskarrepresentanter för alla universitetskliniker i Sverige men nätverket vill vara förankrat i samtliga njurmedicinska kliniker i Sverige genom att representanter för dessa kan knytas till projekt som är av intresse. Förslag på möjliga projekt och studier ska kunna inlämnas till styrgruppen av alla, såväl enskilda forskare, akademi som industri. Möten hålls ca 3-4 gånger per år. Möjlighet finns även att bjuda in deltagare från andra specialiteter för specifika projekt.

Samarbete med patientföreningen Njurförbundet ses som centralt och alla forskningsprojekt ska förankras och diskuteras med patientrepresentanter.

Styrgrupp

SACK – Stroke profylax med apixaban vid förmaksflimmer och CKD 5 (SNFFo) beviljad 20 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet :
STROKE PROPHYLAXIS WITH APIXABAN IN CKD5 PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION (SACK)

Pågående projekt:
EFFEKT AV BROCCOLIGRODDAR VID KRONISK NJURSVIKT OCH TYP-2 DIABETES (INITIATE)

 

 

 

Back To Top