skip to Main Content

EFFEKT AV BROCCOLIGRODDAR VID KRONISK NJURSVIKT OCH TYP-2 DIABETES (INITIATE)

Studiedesign: placebokontrollerad, register-randomiserad, prospektiv studie av effekt av broccoligroddar på metabol kontroll hos personer med diabetes typ 2
Huvudprövare/forskare: Peter Stenvinkel
Studiekoordinator: Carla Avesani
Planerad studiestart: augusti 2021
Medverkande centra: Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Uppsala Akademiska sjukhus, Umeå Universitetssjukhus, Linköpings Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Västerviks sjukhus

Kontakt angående studien: carla.avesani@ki.se eller peter.stenvinkel@ki.se

Back To Top