skip to Main Content

Styrelsen 2024

Maria Eriksson Svensson
Ordförande
Njurmedicinska kliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala

maria.k.svensson@medsci.uu.se
Jävsdeklaration Maria Eriksson Svensson

Peter Stenvinkel 
Vice Ordförande
Medicinsk enhet Njurmedicin
Karolinska Universitetsjukhuset

Gert Jensen
Kassör
Tidigare verksamhetschef och överläkare vid Njurmedicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Mattias Waller Lidström
Ledamot, ST-representant, webbansvarig
Njurmedicinska sektionen, Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

mattias.waller.lidstrom@regionvasterbotten.se
Jävsdeklaration Mattias Waller Lidström

Maria Weiner
Ledamot, facklig sekreterare
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset, Linköping

Veronica Reivell
Ledamot, representant Svensk transplantationsförening
Transplantationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Back To Top