Avhandlingar

Här publiceras medlemmarnas avhandlingar. Doktoranden/huvudhandledaren får själv se till att publicering sker genom att skicka länk till den hemsida på universitetet avhandlingen ligger på till vetenskaplig sekreterare inga.soveri@medsci.uu.se helst några veckor innan disputationen. Ange även följande uppgifter i mailet: yrkestitel, namn och titel på huvudhandledare och bihandledare samt vilket universitet avhandlingen utgår från. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig och är beroende av att doktorander/handledare skickar in uppgifterna. Listan startade 30. april 2017.

7. juni 2017 kl 13 Maria Mossberg ”Studies of the pathophysiology and epidemiology of vasculitis” Lunds Universitet. Huvudhandledare Prof Diana Karpman, bihandledare Prof Mårten Segelmark och Dr Robin Kahn. Opponent Prof Paul Brogan. http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/studies-of-the-pathophysiology-and-epidemiology-of-vasculitis(836c5137-3a11-4fa2-94ce-d5ca75bad22c).html