Avhandlingar

Här publiceras medlemmarnas avhandlingar. Doktoranden/huvudhandledaren får själv se till att publicering sker genom att skicka länk till den hemsida på universitetet avhandlingen ligger på till vetenskaplig sekreterare inga.soveri@medsci.uu.se helst några veckor innan disputationen. Ange även följande uppgifter i mailet: yrkestitel, namn och titel på huvudhandledare och bihandledare samt vilket universitet avhandlingen utgår från. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig och är beroende av att doktorander/handledare skickar in uppgifterna. Listan startade 30. april 2017.