skip to Main Content

Styrgrupp

Marie Evans, docent i njurmedicin, överläkare ME Njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (sammankallande)
Kontakt: marie.evans@ki.se
Peter Bárány, docent i njurmedicin, överläkare och sektionschef barnnjurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Kontakt: peter.barany@ki.se

Maria Svensson, professor i njurmedicin Uppsala, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hans Furuland, docent i njurmedicin, överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala
Anders Christensson, adjungerad professor i njurmedicin, chefsöverläkare, Skånes Universitetssjukhus
Mårten Segelmark, professor njurmedicin Lund, överläkare Skånes Universitetssjukhus
Gregor Guron, adjungerad professor i njurmedicin, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annette Bruchfeld, professor i njurmedicin Linköping, överläkare Linköpings Universitetssjukhus
Anders Fernström, docent njurmedicin, verksamhetschefnjurmedicin, Linköpings Universitetssjukhus
Fredrik Uhlin, med dr njurmedicin, Linköpings Universitetssjukhus
Andreas Jonsson, Med Dr njurmedicin, överläkare Umeå Universitetssjukhus
Stefan Jacobson, professor njurmedicin, Danderyds sjukhus AB, Stockholm
Peter Stenvinkel, professor njurmedicin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Adjungerade:
Maria Stendahl, Med Dr, Svenskt Njurregisters ordförande, Ryhovs sjukhus, Jönköping
Helena Rydell, Med Dr, Svenskt Njurregister generalsekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset
Staffan Rosenborg, Med Dr, Njurmedicin och farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Karolina Szummer, Med Dr, överläkare kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Håkan Hedman, Med hedersdoktor, ordförande Njurförbundet

Back To Top