skip to Main Content

Uppdaterad information från SNR om registrering av patienter med COVID-19 relaterat till SNR och ERA-EDTA registret.

Kollegor inom njurmedicin,

Vi har tidigare skickat ut information om registrering av patienter med COVID-19 relaterat till SNR och ERA-EDTA registret. Några dagar efter att denna information skickats ut fick vi ytterligare önskan från organisationen ERA-EDTA om mer omfattande registrering. Vi ber därför om överseende med att vi nu skickar ut ändrade riktlinjer för registrering.

  • Vi önskar att ni fortsatt registrerar dödsorsaker direkt i SNR:
  1. Kontinuerlig registrering varje vecka av dödsorsak för alla dialyspatienter som avlidit. Om patienten avlidit på grund av COVID-19 registrera diagnos ”viruspneumoni” (32) i SNR.
  2. Regelbunden registrering av dödsorsaker för njurtransplanterade patienter och övriga patienter med kronisk njursvikt som avlidit. Om patienten avlidit på grund av COVID-19 registrera diagnos ”viruspneumoni” (32) i SNR.
  • Utöver detta önskar vi att ni registrerar bekräftat COVID-19-smittade patienter med dialys, njurtransplantation eller CKD enligt ny registreringsmall.

När en patient är konstaterat smittad ifylls det som är möjligt att göra vid insjuknandet. En kopia tages på blanketten och skickas till SNR enligt adress längst ner på blanketten. Originalet sparas på respektive klinik.

I senare skede då patienten tillfrisknat, skrivits ut från sjukhus eller avlidit ifylles resterande del av blanketten och ny kopia skickas åter till SNR.

Vi hoppas och tror att denna information kan ge värdefull kunskap både under nuvarande pandemi och i framtiden!

Med fortsatt önskan om god hälsa och styrka!

Helena Rydell, generalsekreterare (helena.rydell@sll.se)

Maria Stendahl, ordförande (maria.stendahl@rjl.se)

Back To Top