skip to Main Content

Anmälan till årets Njurmedicinforum 2023

Njurmedicinforum 27-29 nov 2023 – dags att anmäla sig!

För 7e året i rad siktar vi på att genomföra Njurmedicinforum mån-ons v 48.

Njurmedicinforum är en fortbildningskurs för kollegor inom njurmedicin som är medlemmar i SNF eller annan specialitetsförening och är framtagen på initiativ av Svensk Njurmedicinsk Förening i samarbete med Region Stockholm-Gotlands Läkemedelskommittés expertgrupp för Njursjukdomar.

Vi vill strakt rekommendera fysiskt deltagande på plats i Sthlm då vi nu postpandemiskt upplevt en bättre kvalitet under diskussion / seminariedelar på plats som är svår att tillgodogöra sig digitalt. Det finns fortsatt möjligheten till virtuellt deltagande – men vi vill då be om deltagarens acceptans för att tekniskt utförande inte alltid kommer vara 100 %-igt.

Ambitionen är att dessa fortbildningsdagar skall fortsatt vara årligt återkommande med ett roterande program som byts ut vartannat till var tredje år. 2023 skiftar vi tyngdpunkt från transplantation till dialys. Nyhet för i år är att vi utökat kursledningstrion med två personer och hälsar därför Sigridur Eliasdottir från VGR och Björn Runesson från Region Västerbotten varmt välkomna till planerings och utförandegruppen!

Var – Karolinska Huddinge eller digitalt

När – 27/11-29/11 (måndag- onsdag)

För vem – Specialister och ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning i Njurmedicin. Medlemskap i SNF eller annan specialitetsförening krävs.

Hur – Föreläsningar med falldiskussioner med mentimeterfrågor

Utbildningen är inte i internatform utan varje deltagare får själv boka boende och resa. Kursmiddag kvällen tisdag 28/11. Anmälan är bindande.

Innehåll – se bifogat schema

Under onsdagen infaller även SNFs årsmöte och eftermiddagen fylls med SNR-presentationer:

 

 Möjlighet att delta endast onsdagen finns.

Avgifter– 2000 kr för hela kursen på plats inkl fika och luncher. 1500 kronor för digitalt deltagande. 500 kr för deltagande i kursmiddagen 28/11. 1000 kr för deltagande endast onsdag 29/11, då ingår fika och lunch.Observera att avgiften skall vara inbetalad vid sista anmälningsdatum!! Namn och sjukhus för deltagande kollega anges på bankgiromeddelandet

                                           Sista anmälningsdatum är 2023-10-15

Mer info om anmälan (bindande anmälan) finns här:  Njurmedicinforum-inbjudan 2023

/ Peter Barany, Sigridur Eliasdottir, Sara Lind af Hageby, Björn Runesson och Carin Wallquist

Njurmedicinforums kursledning

Back To Top