skip to Main Content

Anslag för forskning inom njurersättande behandling

GelinStiftelsen utlyser upp till en miljon kronor för forskning som rör njurersättande behandling, i första hand inom transplantationsområdet.
Information och ansökningsformulär finns på www.gelinstiftelsen.se.
Ansökan senast den 20 maj 2024!

Back To Top