skip to Main Content

Årets ST-dagar 23e-24e oktober, save the date!

Årets ST-dagar går av stapeln 23e-24e oktober i Stockholm (samt digitalt)

Ämnena blir preliminärt SLE, graviditet vid njursjukdom samt aferesbehandling vid transplantation och njursjukdom. Boka in i kalendern, mer info om anmälan kommer!

Back To Top