skip to Main Content

SNF

Idag

Diagnostisk ST-skrivning i njurmedicin

Utbildningsutskottet arrangerar  en årlig diagnostisk skrivning på svenska med ca 25 kortsvars- och flersvarsfrågor med utgång från Socialstyrelsens och SNFs målbeskrivningar.  Skrivningen är kostnadsfri, men man måste vara medlem i SNF. Den diagnostiska skrivningen kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. 1 mars 2021. Anmälan via mail till jessica.smolander@sll.se med namn och mailadress till handledaren då tentan…

Back To Top