skip to Main Content

SNF

Idag

PD i praktiken ”Haga-mötet”

Årets PD-möte kommer att hållas digitalt via Zoom på eftermiddagarna 29-30/9. Temat för mötet är livskvalitet och autonomi vid kronisk njursjukdom. Sista anmälningsdag 25:e augusti.  Se bifogad Inbjudan och Program

Doktorandnätverkets kick-off event

Digitalt kick-off event tors den 28 oktober 2021 kl 14:00-17:00 med bl.a. en inspirerande föreläsning av Fredrik Mattson från Ordrum om digital presentationsteknik.

ST-dagar njurmedicin

Stockholm

Program för Nationell ST-utbildning Njurmedicin 15-16 november 2021 Tema: Urologi och stensjukdomar, syra-bas och RTA Tid: 15-16 november 2021 Plats: Stockholm, Villagatan 5, Sveriges Läkarförbund (lokal Ryggraden) samt digitalt via Zoom Organisatör: Utbildningsutskottet Svensk Njurmedicinsk Förening Anmälan: via mail till utbildningsutskottet@njurmed.se senast 3/10. Uppge om du kommer fysiskt eller om du önskar delta via Zoom…

Njurmedicinforum 2021

Njurmedicinforum är en fortbildningskurs för kollegor inom njurmedicin som är medlemmar i SNF eller annan specialitetsförening. Var – Digitalt eller i Karolinska Solna, Föreläsningssal Ulf von Euler När – 29/11-1/12 (måndag- onsdag) För vem – Specialister och ST-läkare i slutfasen av sin specialistutbildning i Njurmedicin. Medlemskap i SNF eller annan specialitetsförening krävs. Hur – Föreläsningar…

Back To Top