skip to Main Content

Årsmöte SNF 25 nov 2020 – NY TID kl 9.30-10.45

Välkommen till årsmöte i Svensk Njurmedicinsk Förening

Datum: 2020-11-25

Kl. 9.30 – 10.45

Mötet sker digitalt i samband med Njurmedicinforum 2020. Länk kommer att skickas ut.

Varmt välkomna till SNFs årsmöte 2020. Årsmötet äger rum digitalt i samband med Njurmedicinforum och vi hoppas att många har möjlighet att delta. Se Dagordning.

Vid SNFs årsmöte 2019 fattades beslut om att SNF ska bli medlemsförening till Svenska Läkarsällskapet från år 2021. För att möjliggöra detta behöver SNFs stadgar revideras. Vid årsmötet 2019 togs beslut att dessa stadgeändringar kan accepteras. För att stadgeändringarna ska gå igenom behövs ett nytt beslut avseende detta vid årets årsmöte. Bifogat finner ni nuvarande stadgar från 2008 samt förslag på nya stadgar där de viktigaste förändringarna är gulmarkerade. Förslag nya stadgar.

Det är således viktigt att du som medlem deltar på årsmötet samt deltar i beslut gällande stadgeändringarna.

Som adjungerad i föreningen, dvs om man har annan profession än läkare, har man rätt att delta i diskussioner inför beslut, men man har inte rösträtt.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar

Naomi Clyne                                                   Tora Almquist

Ordförande                                                      Vetenskaplig sekreterare

 

Back To Top