skip to Main Content

Astra-Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Sista ansökningsdag 15/11-2019.

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Man får max söka anslag två gånger för samma projekt.

Ansökan via detta ansökningsformulär.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

Back To Top