skip to Main Content

Bengt Rippes Forskarpris

https://www.njurfonden.se/bengt-rippes-forskarpris/

Bengt Rippes forskarpris initierades av SNF som ett förslag till Njurfonden. Styrelsen har nu beslutat om förutsättningarna för priset och inbjuder härmed till nominering. Se mer på hemsidan enligt länken ovan. Senaste dag för nominering 2020-10-31.

Back To Top