skip to Main Content

CME kurs 19-20 sept – anmäl till låg avgift juni månad

Precis före Nordiska Njurdagar i September (19:e-20:e) hölls i Malmö en kurs med namnet ”Renal Implications of Recent Advances in Immunology and Inflammation”. Kursen ges i samarbete mellan EDTA, Mayo-kliniken och SNF. Kursen riktar sig i första hand till yngre nefrologer (ST-läkare och nyblivna specialister) och kursens innehålls har granskats och godkänts av SNFs utbildningsutskott. Det innebär att kursen kan användas som meritering för specialistkompetens (typ SK-kurs). Utbildningsutskotten bedömer också kursen som bra för alla nefrologer. Anmälan till reducerad avgift möjlig fram tom 2017-06-30. Följ länken https://www.mkon.nu/CME
 
Mårten Segelmark vice ordförande i EDTAs immunologiska arbetsgrupp
Kerstin Westman, ordförande i Svensk Njurmedicinsk förening
Back To Top