skip to Main Content

Dags att söka forskningsanslag från SNFs stiftelse

Sista ansökningsdag 15/10-2020

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Ansökan sker via detta ansökningsformulär.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

Back To Top