skip to Main Content

Grattis till årets mottagare av forskningsbidrag från SNF!

På SNFs årsmöte den 27 november meddelade styrelsen sitt val av årets mottagare av forskningsbidrag:

Från SNFs forskningsstiftelse utdelades:

60 000 kr till Asta Jonasdottir, Stockholm, för sitt forskningsprojekt ”Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis”.
60 000 kr till Senka Sendic, Stockholm, för sitt forskningsprojekt ”Targeting inflammation in IgA Nephropathy”

Årets stipendium från Astra Zeneca för forskning inom hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom på 80 000 kr utdelades till Frida Welander, Sundsvall, för sitt forskningsprojekt ”Effekt och säkerhet av antikoagulantia hos patienter med grav njursvikt”

Stort grattis till er alla tre! Vi i styrelsen hoppas att forskningsbidragen ska komma till god nytta.

Back To Top