skip to Main Content

Grattis till årets mottagare av forskningsbidrag från SNF!

Vid SNFs årsmöte den 25 november meddelade styrelsen sitt val av årets mottagare av forskningsbidrag:

Från Svensk Njurmedicinsk Förenings forskningsstiftelse utdelades:

60 000 kr till Maria Weiner, Linköping, för sitt forskningsprojekt Studier i långtidsprognos samt biomarkörer och genetiska och immunologiska faktorer kopplade till prognos vid ANCA vaskulit” samt

60 000 kr till Sara Denguir, Lund, för sitt forskningsprojekt ”Studier avseende effekterna av fysisk funktion och kroppssammansättning samt förändringar i dessa efter 12 månaders fysisk träning på överlevnad hos patienter med CKD stadier 3-5.”

Årets stipendium från Astra Zenecas för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom på 80 000kr utdelades till Barbara Salzinger, Stockholm, för sitt forskningsprojekt ”Betydelsen av njursvikt vid kranskärlssjukdom”.

Stort grattis till er alla tre! Vi i styrelsen hoppas att forskningsbidraget ska komma till god nytta

Back To Top