skip to Main Content

Grattis till våra stipendiater!

På årsmötet delades följande stipendier ut:

Från SNFs forskningsmedel erhöll Stefania Kapetani, Senka Sendic och Emelie Westergren 40000 kr vardera.

AstraZenecas forskningsstipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos njurpatienter på 75 000kr gick till Caroline Heijl.

Stort grattis och lycka till med den fortsatta forskningen!

Back To Top