skip to Main Content

Istanbuldeklarationen mot organhandel

Declaration of Istanbul Custodian Group (DICG), en gruppering bildad av The Transplantation Society (TTS) och The International Society of Nephrology (ISN) uppmärksammade den 30/7 världsdagen mot människohandel, där även organhandel ingår.  Läs mer om initiativet här och här.

Back To Top