skip to Main Content

Minnesord: Bengt Rippe

Vår vän och kollega Professor Bengt Rippe har avlidit och lämnat en stor saknad och tomhet hos oss. Bengt var en förgrundsgestalt inom svensk njurmedicin och en internationellt uppmärksammad forskare. Bengt var klok både som medmänniska, läkare och vetenskapsman. Han valde en diskret framtoning och framhöll aldrig sig själv vilket ingav respekt. Med sitt stora engagemang och sin varma personlighet var han en förebild för oss yngre kollegor.

Bengt växte upp i Göteborg och började studera medicin redan som 17 åring. Vid sidan om sina medicinstudier läste han matematik vilket kom till stor nytta när han anslöt sig till Björn Folkows forskargrupp vid fysiologen, i Göteborg. Han disputerade på studier av utbytet mellan blodbanans kapillärer och vävnaden utanför. Genom experimentell noggrannhet kombinerad med matematiska modeller kunde han utveckla en ny teori som stod i strid med tidens stora auktoriteter inom området. Genom livet visade Bengt stor integritet och gav inte vika, även när han fick kämpa i motvind. Han blev docent i fysiologi 1988 och fick 1988 Fernströms pris för unga forskare.

Parallellt med forskningen fortsatte han sin kliniska utbildning. När Bengt arbetade på en njurmedicinsk avdelning upptäckte han att hans teorier om kapillärt utbyte hade direkt klinisk relevans när det gällde dialys, speciellt dialys via bukhålan (påsdialys). Han blev därefter njurmedicinen och patienterna trogen i resten av sitt liv. Han förutspådde förekomsten av en kanal för vatten genom cellerna (numera kallad aquaporin), som påvisades några år senare och vars upptäckt belönades med nobelpriset. Bengts teorier används idag över hela världen när bukhålans dialysegenskaper hos en enskild patient ska undersökas. För sina insatser tilldelades han 2009 den prestigefyllda utmärkelsen ”Life Achievement Award” av det internationella dialyssällskapet.

1990 utnämndes Bengt Rippe till professor i njurmedicin vid Lund Universitet och klinikchef för Njurkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Bengt förfäktade alltid att sjukvården måste stå på vetenskaplig grund, och hans tillträde ledde till ett kraftigt uppsving för den njurmedicinska forskningen vid Lunds Universitet. Vi är många som genom åren känt ett varmt stöd och uppmuntran från Bengt i vår forskning. Bengt engagerade sig starkt för njursjukvårdens utveckling på det nationella planet. Han var ordförande i Svensk njurmedicinsk förening 2003-2005 och var en viktig kraft i arbetet att bilda Svenskt Njurregister. Han var också tongivande i arbetet att bilda en nationell insamlingsstiftelse för njurforskning 2013 (Njurfonden) och var dess vice ordförande. Det finns många anledningar till tacksamhet över Bengts gärning.

Mårten Segelmark | Anders Christensson | Diana Karpman | Kerstin Westman
Svenskt Njurregister | Skånes Universitetssjukhus | Svensk Njurmedicinsk Förening

Back To Top