skip to Main Content

NSN 2025 Oslo

Den 38:e upplagan av Nordiska njurdagarna kommer som tidigare meddelats att hållas i Oslo mellan 11/6 och 14/6 2025. Anmälan öppar i januari 2025 med Early Bird-rabatter för deltagare fram till den 15/3. Anmälan av abstracts bör ske senast i februari 2025 och deadline för färdiga abstracts i mars 2025.

Mer info på nsn2025.no och Flyer NSN 2025 OSLO.

Back To Top