skip to Main Content
  1. Evenemang
  2. Sveriges läkarförbund
Idag

ST-dagar njurmedicin 2022

Sveriges läkarförbund

Årets ST-dagar för blivande njurmedicinare blir 24/10 kl 10 till 25/10 kl 12.30 Anmälan till: utbildningsutskottet@njurmed.se senast 1/10 2022 Plats: Sveriges läkarförbund, Stockholm Tema: Immunologisk provtagning Transplantationsimmunologi Rejektion Farmakokinetik Diabetes- nya läkemedel vid njursvikt

Back To Top