skip to Main Content

Pressmeddelande från GelinStiftelsen

GelinStiftelsen bidrar till forskning om COVID-19

GelinStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning som rör njurtransplantationer. Nyligen beslutades att dela ut 650 000 kronor till fem olika forskningsprojekt. Den pågående Coronapandemin har oroat många som lever med ett transplanterat organ eftersom organtransplanterade tillhör en av riskgrupperna. Det är därför glädjande att GelinStiftelsen kan bidra med 150 000 kronor till ett forskningsprojekt om COVID-19 hos njurtransplanterade i Sverige.

GelinStiftelsen grundades 1981 och har sitt namn efter Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) som var professor i transplantationskirurgi och den som inledde transplantationsverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset redan 1965. Han lade grunden till en framgångsrik verksamhet, trots en del motstånd i början. Genom hans entusiasm och forskningsinsatser blev Sahlgrenskas transplantationsklinik en av de internationellt ledande och är fortfarande den största i Sverige

Den 19 maj i år beslutade GelinStiftelsen att dela ut 650 000 kronor till följande forskare och projekt:

 

150 000 kronor

Mårten Segelmark – Professor, Lunds Universitet, Lund.

”COVID-19 hos njurtransplanterade i Sverige”

 

150 000 kronor

Galina Travnikova – Forskarstuderande, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

” Kärlfunktion i transplanterade njurar efter okontrollerad hjärtdöd och organdonation”

 

150 000 kronor

Hannes Olauson – Medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm

” Inriktning på ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation”.

 

100 000 kronor

Annika Wernersson – Leg. läkare, Karolinska Institutet, Stockholm

” Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi vid njurtransplantation”.

 

100 000 kronor

Per Brandström – Sahlgrenska Akademin, Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Göteborg

”Förbättrad förståelse för medicinering hos ungdomar genom egenvård.”

För mer information kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, telefon 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@gelinstiftelsen.se

Kansli:

GelinStiftelsen, Slottsskogsgatan 12, 414 53 GÖTEBORG, Tel. 031-338 01 08, kontakt@gelinstiftelsen.se    www.gelinstiftelsen.se

 

Back To Top