skip to Main Content

För ST-läkare: Save the date 13 nov – Skrivning i gemensamma kunskapsbasen.

En webbaserad skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna genomfördes för första gången 2019. Årets skrivning blir 13 november i din datasal (eller motsvarande) på hemorten eller i regionen. Studierektorer på respektive sjukhus ansvarar för att anmäla deltagare till skrivningen efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektorn säkerställer genom anmälan att skrivningen kan genomföras med skrivningsvakt. Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungmedicin och nefrologi.

Kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen

Back To Top