skip to Main Content

För ST-läkare: Save the date 15 nov – Skrivning i gemensamma kunskapsbasen.

En webbaserad skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna är under utveckling. Premiär den 15 november i din datasal (eller motsvarande) på hemorten eller i regionen. Studierektorer på respektive sjukhus ansvarar för att anmäla deltagare till skrivningen efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektorn säkerställer genom anmälan att skrivningen kan genomföras med skrivningsvakt. Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungmedicin och nefrologi. Mer information publiceras löpande och anmälan öppnas i september.

Back To Top