SNF tackar Anders Fernström och kollegor i Linköping för Vårmötet 2018