skip to Main Content

Gällande covid-vaccin till njurmedicinska patienter

Det har cirkulerat många olika uppgifter avseende Covid-19-vaccination till våra njurmedicinska patienter – ett område där kunskapsläget är bristande. SNFs styrelse har diskuterat frågan och gjort följande uttalande där vi i nuläget (maj 2021) rekommenderar försiktighetsprincipen till våra covid-19 vaccinerade patienter:

SNF_covidvaccin_210520

Försiktighetsprincipen  innebär i detta fall att man som vaccinerad kan känna sig tryggare med lägre risk för allvarlig sjukdom och död, samtidigt som vi anser att vaccinerade bör fortsätta att följa de skyddsåtgärder som under hela pandemin rekommenderats av Folkhälsomyndigheten, just på grund av att graden av skydd hos patienter i dialys och med immunhämmande behandling fortfarande är oklar.

Se även under fliken Råd&Riktlinjer

Back To Top