skip to Main Content

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning

Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, delar årligen ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2024 avsatt 500 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2024. Sökande som erhållit stipendium meddelas omkring första veckan i november.

Läs mer här: 2024 Stiftelsen för Njursjukas Stipendium ansöknings information

Back To Top