skip to Main Content

Uppdaterad SWEBIS-manual för Body Composition Monitoring (BCM)

BIS manual 211215

Ny uppdaterad och genomarbetad SWEBIS-manual, som ger insikt i hur man ska och kan mäta och värdera kroppssammansättning och kroppsvatten med BCM.
SWEBIS består av en multiprofessionell grupp läkare, sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter samt ingenjörer i Sverige, som alla är intresserade av detta område.

Manualen finns även som länk under Råd & Riktlinjer

Back To Top