skip to Main Content

Uppdaterade svenska riktlinjer tolvaptan -2023

Guidelinesutskottet har nu uppdaterat de svenska riktlinjerna för användning av tolvaptan vid ADPKD i enlighet med uppdaterade europeiska riktlinjer. Dokumentet finns här, mer riktlinjer samt information om guidelinesutskottet finns här.

Back To Top