skip to Main Content

Utlysning bidrag till forskning om njurtransplantationer från Gelinstiftelsen

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har beslutat att ändra namnet till GelinStiftelsen fr o m 2020. Stiftelsen utlyser härmed upp till en miljon kronor för forskning som rör njurtransplantationer. Sista ansökningsdag 31 mars 2020.

För mer information och ansökningsformulär: www.gelinstiftelsen.se

Back To Top